KURS ROCZNY - V edycja

Przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej   praktyce własnej, co zostanie   zweryfikowane  podczas   egzaminu kompetencyjnego. Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki. 250 godzin praktyki  obejmuje zajęcia z:   nauczania oraz zajęcia specjalistyczne,   prowadzone przez   ekspertów z danej dziedziny jogi.
 50 godzin teorii obejmuje zajęcia z: anatomii, biomechaniki,   biopsychologii, ajurwedy, medycyny chińskiej, pierwszej   pomocy i zagadnień formalno-prawnych związanych z zawodem nauczyciela jogi i prowadzeniem szkoły jogi.
Kurs składa się z 3 części: 
 1. EGZAMIN KOMPETENCYJNY
 2. ZJAZDY WEEKENDOWE X 9
 3. ZGRUPOWANIA X 2
EGZAMIN KOMPETENCYJNY
dniach 28 lutego lub 28 marca 2021 r. odbędzie się w szkole  Joga Żoliborz w Warszawie 5 godzinny egzamin  kompetencyjny –  warsztat jogi przeznaczony dla  osób chcących wziąć udział w kursie   nauczycielskim. Warsztat ma na celu sprawdzenie umiejętności   przyszłych uczestników kursu i przydzielenie do właściwej grupy na kurs 1 roczny lub 2 letni w zależności od poziomu zaawansowania. Każdy kto chce wziąć udział w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej zobowiązany jest uczestniczyć w egzaminie kompetencyjnym. Egzamin będzie się składał wyłącznie z ćwiczeń praktycznych sprawdzających poziom praktyki własnej przyszłych adeptów. Nie będzie żadnych sprawdzianów teoretycznych. 4 godziny praktyki i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.
Jesteś zainteresowana/y kursem:
KLIKNIJ TUTAJ
Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:
LISTA ASAN (pdf do pobrania)
Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Program kursu 2021/2022

ZGRUPOWANIA

W czasie trwania kursu 1- rocznego odbędą się dwa 7-dniowe   wyjazdy, podczas których będą odbywać się zajęcia praktyczne i teoretyczne.
23-30 maja  2021 WYJAZD ZGRUPOWANIE
14-21 listopada  2021 WYJAZD ZGRUPOWANIE

 

W czasie zgrupowania codziennie jest 8-12 h zajęć teorii i praktyki. 
 Cena kursu zawiera koszt wyjazdów: zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, nie zawiera dojazdu.
 
ZJAZDY WEEKENDOWE
W czasie trwania kursu 1 rocznego odbędzie się 9 zjazdów weekendowych. 
17-18 kwietnia 2021, 15-16 maja 2021, 19-20 czerwca 2021, 11-12 września 2021, 16-17 października 2021, 
18-19 grudnia 2021, 28-30 stycznia 2022, 26-27 lutego 2022, 23-24 kwietnia 2022
 
 Zajęcia podczas zjazdów weekendowych odbywają się w szkole Joga Żoliborz ul. Rydygiera 19 w Warszawie w sobotę i niedzielę godz: 6.00- 18.00, z przerwą na posiłek, który  jest wliczony w cenę kursu3
PROGRAM 
Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej 1 roczny
( 300 h zajęć) zawiera:
 
250 godzin zajęć praktycznych w tym:
-100 h metodyki nauczania ćwiczenia praktyczne-

-150 h zajęć specjalistycznych ( różne rodzaje jogi, ćwiczenia oddechowe, aerial joga)

50 godzin zajęć teoretycznych w tym:
– 12 h zajęć anatomii i biomechaniki
– 4 h zajęć z psychobiologii
– 6 h zajęć z ajurwedy
– 5 h zajęć z medycyny chińskiej
– 6 h zajęć z pierwszej pomocy
– 2 h zajeć z jogi dla dzieci
– 6 h zajęć z filozofii jogi
– 3 h zajęć z kinezjologii
– 6 h zajęć z metodyki nauczania
 
Podczas kursu zaplanowane są także systematyczne zaliczenia: 
– znajomości rekomendowanego zestawu lektur,
– zaliczenia testów on-line sprawdzających wiedzę teoretyczną 
– ocenę, uwagi i korektę praktyki własnej na podstawie przesłanych materiałów video (krótkich filmików z zadanymi pozycjami jogi)
-W razie sytuacji zagrożenia epidemicznego związanych z wprowadzeniem niezależnych od firmy Joga-joga.pl rozporządzeń dotyczących organizacji szkoleń  Joga-joga.pl  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć w wersji on-line z zachowaniem całego programu zawartego w ofercie

Cennik

cena zawiera:
– 300 h teorii i praktyki
– pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia podczas 2 wyjazdów 7 dniowych 
(7 noclegów)
– wyżywienie, 18 obiadów wegańskich podczas
 zjazdów weekendowych
– wystawienie międzynarodowego certyfikatu
INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE (IIYI) 
  • Wpłata jednorazowa 9 900zł

    zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, 8400 zł płatne wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego

  • Wpłata w II ratach 11 500zł

    zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 5000 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 5000 zł płatna do 17.06.2021

  • Wpłata w III ratach 12 500zł

    zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia , I rata 5000 zł płatna wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 3000 zł płatna do 17.06.2021, III rata 3000 zł płatna do 20.09.2021

Regulamin uczestnictwa w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej organizowanym przez International Integral Yoga Institute

1. Obecność na zjazdach weekendowych i zgrupowaniach 7 – dniowych jest obowiązkowa. Dopuszczamy możliwość nieobecności na jednym zjeździe weekendowym bez konieczności odrabiania zajęć w innym terminie, ale z koniecznością nadrobienia wszystkich zaległości.

2. W przypadku nieobecności na więcej niż jednym zjeździe weekendowym lub zgrupowaniu wymagane jest odrobienie zajęć z kolejną edycją kursu.

3. Wszystkie ewentualne nieobecności należy wcześniej zgłaszać Organizatorom.

4. Podczas zjazdów i zgrupowań wymagana jest punktualność i obecność na wszystkich zajęciach.

5. Odrabianie prac domowych, które zadawane są po każdych zajęciach i przesyłanie ich w terminie jest OBOWIĄZKOWE. Jeśli z ważnych powodów praca domowa nie dotrze do Organizatorów na czas, należy ją dosłać w najszybszym możliwym terminie.

6. Do otrzymania Certyfikatu IIYI potwierdzającego ukończenie Kursu Nauczycielskiego niezbędne jest zaliczenie całości materiału dydaktycznego oraz oddanie wszystkich prac domowych. Jeśli uczestnik Kursu nie wywiąże się z powyższych wymogów w terminie, dyplom zostanie wydany po uzupełnieniu wszystkich braków.

7. Osoby ubiegające się o Stypendium muszą przesyłać prace domowe zawsze w wymaganym terminie.

8. Opłata za Kurs zawiera: przeprowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych, obiady wegetariańskie podczas wszystkich zjazdów weekendowych, noclegi i pełne wyżywienie podczas wyjazdowych zgrupowań 7- dniowych.

9. Lektury obowiązkowe nie są wliczone w całościową cenę kursu.

10. W razie sytuacji zagrożenia epidemicznego związanych z wprowadzeniem niezależnych od Organizatorów rozporządzeń dotyczących organizacji szkoleń , Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć w wersji on-line z zachowaniem całego programu zawartego w ofercie.

Pytania i Odpowiedzi

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.
Podczas egzaminu kompetencyjnego będą oceniane predyspozycje kandydatów i zostaną zaproponowane konkretne opcje kursu- 1 –roczny dla osób bardziej zaawansowanych i 2 – letni dla osób wymagających dłuższej praktyki. W uzasadnionych przypadkach zaproponujemy także 1- roczne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.
Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )
Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.
Egzamin kompetencyjny służy określeniu poziomu adeptów, tak aby skierować każdą osobę na adekwatny poziom kursu. Osoby o zaawansowanej praktyce własnej i rozumieniu podstaw praktyki asan – kurs 1 roczny. Osoby, których praktyka własna wymaga doszlifowania – kurs 2 letni. Osoby, których praktyka własna jest niewystarczająca – przygotowanie do kolejnego egzaminu kompetencyjnego za rok.
Kurs 1-roczny jest przeznaczony dla osób o bardzo dobrej praktyce własnej, które znają pozycje jogi i potrafią je samodzielnie i poprawnie wykonywać, oraz rozumieją pracę i energetykę pozycji. Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.
Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej. Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.
Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie
Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.
Tak, oczywiście. Jeśli nie zaliczysz egzaminu kompetencyjnego opłata wpisowa jest w całości zwracana na podany nr konta w ciągu 7 dni od egzaminu kompetencyjnego. W przypadku nieobecności na egzaminie kompetencyjnym opłata nie będzie zwracana.
Osoba przystępująca do egzaminu powinna znać podstawowe pozycje jogi. Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych. Lista pozycji:  LISTA ASAN (pdf do pobrania)
Szkolenie Przygotowawcze – nie jest Kursem Nauczycielskim, ma za zadanie przygotowanie adepta do Egzaminu Kompetencyjnego, po zdaniu którego można wziąć udział w kursie 1 rocznym lub 2 letnim – w zależności od wyniku egzaminu. Szkolenie Przygotowawcze jest przeznaczone dla sob o mniejszym stażu,doświadczeniu w jodze, które w przyszłości zamierzają zostać nauczycielami. https://kursnauczycielski.pl/szkolenie-przygotowawcze Kurs Nauczycielski 1 lub 2 letni kończy się certyfikacją IIYI. https://kursnauczycielski.pl/kurs-1-rocznyhttps://kursnauczycielski.pl/kurs-1-roczny lub https://kursnauczycielski.pl/kurs-2-letni