KURS NAUCZYCIELSKI - XIII edycja

Przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej  praktyce własnej,  co zostanie zweryfikowane  podczas egzaminu kompetencyjnego.
Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki. 250 godzin praktyki obejmuje zajęcia z nauczania oraz zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny jogi.
50 godzin teorii obejmuje zajęcia z: anatomii, biomechaniki, psychobiologii, ajurwedy, medycyny chińskiej, pierwszej pomocy oraz zagadnień formalno-prawnych związanych z zawodem nauczyciela jogi i prowadzeniem szkoły jogi.
Kurs składa się z 3 części: 
 1. EGZAMIN KOMPETENCYJNY
 2. ZJAZDY WEEKENDOWE (x9)
 3. ZGRUPOWANIA (x2)
EGZAMIN KOMPETENCYJNY
 
9 grudnia 2023 r. odbędzie się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie 3-godzinny egzamin kompetencyjny przeznaczony dla osób chcących wziąć udział w kursie nauczycielskim. Każdy może przystąpić do egzaminu kompetencyjnego przed Kursem Nauczycielskim Jogi Integralnej. Egzamin będzie weryfikował poziom praktyki adeptów. Nie będzie żadnych pytań teoretycznych. 4 godziny i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.
 
Jesteś zainteresowana/y kursem:
 
Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:
LISTA ASAN (pdf do pobrania)
Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Program kursu 2024

ZGRUPOWANIA

W czasie kursu odbędą się dwa 7-dniowe wyjazdy, podczas których będzie możliwe osiągnięcie postępu praktycznego i teoretycznego.
 
10-17 marca 2024
24 listopada – 1 grudnia 2024
 
W czasie zgrupowania codziennie jest 8-12 godzin zajęć teorii i praktyki. 
 Cena kursu zawiera koszt wyjazdów: zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, brak dojazdu.
 
ZJAZDY WEEKENDOWE
 
W czasie kursu odbędzie się 9 zjazdów weekendowych (wszystkie w 2024 r.)
 
20-21 stycznia
3-4 lutego
2-3 marca
13-14 kwietnia
25-26 maja
8-9 czerwca
14-15 września
26-27 października
21-22 grudnia
 
Zajęcia podczas zjazdów weekendowych odbywają się w szkole Joga Żoliborz (ul. Rydygiera 19 w Warszawie) w sobotę i niedzielę w godz. 6:00- 18:00 z przerwą na posiłek, który jest wliczony w cenę kursu.

PROGRAM 

Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej zawiera:
 
250 godzin zajęć praktycznych, w tym:
 • 100 h metodyki nauczania – ćwiczenia praktyczne
 • 150 h zajęć specjalistycznych (różne rodzaje jogi, ćwiczenia oddechowe, aerial joga)
 
50 godzin zajęć teoretycznych, w tym:
 • 12 h zajęć anatomii i biomechaniki
 • 4 h zajęć z psychobiologii
 • 6 h zajęć z ajurwedy
 • 5 h zajęć z medycyny chińskiej
 • 6 h zajęć z pierwszej pomocy
 • 2 h zajęć z jogi dla dzieci
 • 6 h zajęć z filozofii jogi
 • 3 h zajęć z kinezjologii
 • 6 h zajęć z metodyki nauczania
 
Podczas kursu zaplanowane są także systematyczne zaliczenia: 
– znajomości rekomendowanego zestawu lektur,
– zaliczenia testów on-line sprawdzających wiedzę teoretyczną 
– ocenę, uwagi i korektę praktyki własnej na podstawie przesłanych materiałów video (krótkich filmików z zadanymi pozycjami jogi)

Cennik

cena zawiera:
– 300 h teorii i praktyki
– pobyt, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia podczas 2 wyjazdów 7-dniowych (7 noclegów)
– wyżywienie (18 obiadów wegetariańskich) podczas zjazdów weekendowych
– wystawienie międzynarodowego certyfikatu INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE (IIYI) 

Regulamin uczestnictwa w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej organizowanym przez International Integral Yoga Institute

1. Obecność na zjazdach weekendowych i zgrupowaniach 7–dniowych jest obowiązkowa. Dopuszczamy możliwość nieobecności na jednym zjeździe weekendowym bez konieczności odrabiania zajęć w innym terminie, ale z koniecznością nadrobienia wszystkich zaległości.

2. W przypadku nieobecności na więcej niż jednym zjeździe weekendowym lub zgrupowaniu wymagane jest odrobienie zajęć z kolejną edycją kursu.

3. Wszystkie ewentualne nieobecności należy wcześniej zgłaszać Organizatorom.

4. Podczas zjazdów i zgrupowań wymagana jest punktualność i obecność na wszystkich zajęciach.

5. Odrabianie prac domowych, które zadawane są po każdych zajęciach i przesyłanie ich w terminie jest OBOWIĄZKOWE. Jeśli z ważnych powodów praca domowa nie dotrze do Organizatorów na czas, należy ją dosłać w najszybszym możliwym terminie.

6. Do otrzymania Certyfikatu IIYI potwierdzającego ukończenie Kursu Nauczycielskiego niezbędne jest zaliczenie całości materiału dydaktycznego oraz oddanie wszystkich prac domowych. Jeśli uczestnik Kursu nie wywiąże się z powyższych wymogów w terminie, dyplom zostanie wydany po uzupełnieniu wszystkich braków.

7. Osoby ubiegające się o Stypendium muszą przesyłać prace domowe zawsze w wymaganym terminie.

8. Opłata za Kurs zawiera: przeprowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych, obiady wegetariańskie podczas wszystkich zjazdów weekendowych, noclegi i pełne wyżywienie podczas wyjazdowych zgrupowań 7-dniowych.

9. Lektury obowiązkowe nie są wliczone w całościową cenę kursu.

10. W razie sytuacji zagrożenia epidemicznego związanych z wprowadzeniem niezależnych od Organizatorów rozporządzeń dotyczących organizacji szkoleń, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć w wersji on-line z zachowaniem całego programu zawartego w ofercie.

Pytania i Odpowiedzi

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Podczas egzaminu kompetencyjnego będą oceniane predyspozycje kandydatów. W uzasadnionych przypadkach zaproponujemy przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.

Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski).

Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.

Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej.
Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.

Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie
Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

Zadatek wpisowy pokrywa koszt kursu przygotowawczego on-line. Nie jest zwracany, upoważnia do nieograniczonej ilości podejść do egzaminu wstępnego.

Osoba przystępująca do egzaminu powinna znać podstawowe pozycje jogi. Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych. Lista pozycji:  LISTA ASAN (pdf do pobrania)

Szkolenie Przygotowawcze nie jest Kursem Nauczycielskim. Ma za zadanie przygotowanie adepta do Egzaminu Kompetencyjnego, po zdaniu którego można wziąć udział w Kursie.

Szkolenie Przygotowawcze jest przeznaczone dla osób o mniejszym stażu, doświadczeniu w jodze, które w przyszłości zamierzają zostać nauczycielami. https://kursnauczycielski.pl/szkolenie-przygotowawcze

Kurs Nauczycielski 1- lub 2-letni kończy się certyfikacją IIYI. https://kursnauczycielski.pl/kurs-1-rocznyhttps://kursnauczycielski.pl/kurs-1-roczny lub https://kursnauczycielski.pl/kurs-2-letni