Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej, XIV edycja

EGZAMIN KOMPETENCYJNY

6 kwietnia 2024 r. w szkole Joga Żoliborz w Warszawie odbędzie się 3-godzinny egzamin kompetencyjny przeznaczony dla osób chcących wziąć udział w kursie nauczycielskim. Każdy może przystąpić do egzaminu kompetencyjnego przed Kursem Nauczycielskim Jogi Integralnej. Egzamin będzie weryfikował poziom praktyki adeptów. Nie będzie żadnych pytań teoretycznych. 4 godziny i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.

Jesteś zainteresowana/y kursem:

KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:

LISTA ASAN (pdf do pobrania)

Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Wpłata jednorazowa


12 500zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, 11000 zł płatne w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego

Wpłata w II ratach


14 100zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 7800 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4800 zł.

Wpłata w III ratach


15 100zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 7200 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4200 zł, III rata 2200 zł.

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Czy kurs będzie zakończony egzaminem? Jak będzie wyglądało zaliczenie poszczególnych przedmiotów?

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Co się stanie, gdy z ważnych przyczyn będę musiał/ła opuścić zjazd?

W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.

Czy certyfikat ukończenia Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej wydany przez IIYI ( International Integral Yoga Institute ) uprawnia do uczenia jogi w Polsce i za granicą?

Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )

Kto tworzy IIYI ( International Integral Yoga Institute ) ?

Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.

Co się stanie jeśli mój poziom praktyki asan będzie odbiegał od poziomu innych uczestników kursu ?

Egzamin kompetencyjny służy określeniu poziomu adeptów, tak aby skierować każdą osobę na adekwatny poziom kursu. Osoby o zaawansowanej praktyce własnej i rozumieniu podstaw praktyki asan – kurs 1 roczny. Osoby, których praktyka własna wymaga doszlifowania – kurs 2 letni. Osoby, których praktyka własna jest niewystarczająca – przygotowanie do kolejnego egzaminu kompetencyjnego za rok.

Na czym polega stypendium joga-joga.pl, kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić ?

Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej. Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.

Na czym dokładnie polega perspektywa zatrudnienia w joga-joga.pl?

Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie

Czym różni się KNJI (Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej) od innych kursów nauczycielskich ?

Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

Czy zadatek wpisowy jest zwracany?

Zadatek wpisowy pokrywa koszt kursu przygotowawczego on-line. Nie jest zwracany, upoważnia do nieograniczonej ilości podejść do egzaminu wstępnego.