WEŹ UDZIAŁ W KURSIE NAUCZYCIELSKIM JOGI INTEGRALNEJ
XV edycja: wrzesień 2024 – czerwiec 2025

Organizatorami kursu są: Portal JOGA-JOGA.PL oraz International Integral Yoga Institute.

Wiktor Morgulec

Dyplomowany nauczyciel jogi | 20 lat doświadczenia. Organizator Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej | Specjalizacja – Metodyka nauczania.

Jaki Nett

Dyplomowana nauczycielka jogi, wykładowca psychologii w Santa Rossa (USA) | 40 lat doświadczenia | Specjalizacja – Joga Iyengara

Sharat Arora

38 lat doświadczenia w nauczaniu i uzdrawianiu, założyciel Himalayan Iyengar Yoga Centre w Indiach. Specjalizacja – joga Iyengara

Janusz Dąbrowski

Fizjoterapeuta, dyplomowany nauczyciel jogi | 32 lata doświadczenia | Specjalizacja- joga dla kręgosłupa

Kasia Marcinkowska-Pawlak

Katarzyna Enerlich

Dyplomowana nauczycielka jogi i pisarka, miłośniczka jogi dynamicznej | 6 lat doświadczenia | Specjalizacja – Joga dynamiczna

Hania Onifade

Hania Onifade

Specjalizacja – joga kręgosłupa

Agnieszka Lasota

Dyplomowana nauczycielka jogi, pedagog, terapeuta | 15 lat doświadczenia | Specjalizacja – Joga dla dzieci

Michał Kudzia

Michał Kudzia

Certyfikowany nauczyciel vinyasy | 18 lat doświadczenia | Specjalizacja – Ashtanga Vinyasa Yoga

Krystian Przybysz

Mgr rehabilitacji | Specjalizacja – Anatomia


KLIKNIJ TUTAJ

Wpłata jednorazowa


13 800zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, reszta płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego.

Wpłata w II ratach


15 200zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 8200 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 7000 zł.

Wpłata w III ratach


16 800zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 8800 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4000 zł, III rata 4000 zł.Czy kurs będzie zakończony egzaminem? Jak będzie wyglądało zaliczenie poszczególnych przedmiotów?

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Czy można nie zdać egzaminu kompetencyjnego?

Podczas egzaminu kompetencyjnego będą oceniane predyspozycje kandydatów i zostaną zaproponowane konkretne opcje kursu- 1 –roczny dla osób bardziej zaawansowanych i 2 – letni dla osób wymagających dłuższej praktyki. W uzasadnionych przypadkach zaproponujemy także 1- roczne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

Co się stanie, gdy z ważnych przyczyn będę musiał/ła opuścić zjazd?

W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.

Czy certyfikat ukończenia Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej wydany przez IIYI ( International Integral Yoga Institute ) uprawnia do uczenia jogi w Polsce i za granicą?

Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )

Kto tworzy IIYI (International Integral Yoga Institute) ?

Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.

Na czym polega stypendium joga-joga.pl, kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej. Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.

Na czym dokładnie polega perspektywa zatrudnienia w joga-joga.pl?

Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie

Czym różni się KNJI (Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej) od innych kursów nauczycielskich?

Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

Czy zadatek wpisowy jest zwracany?

Zadatek wpisowy pokrywa koszt kursu przygotowawczego on-line. Nie jest zwracany, upoważnia do nieograniczonej ilości podejść do egzaminu wstępnego.