KURS ROZWIJAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JOGI

Z myślą o absolwentach Kursów Nauczycielskich Jogi opracowaliśmy Specjalistyczny Kurs Rozwijający, którego założeniem jest doskonalenie warsztatu nauczycielskiego, wymiana informacji i doświadczeń a także aktualizacja wiedzy i umiejętności. Kurs poprowadzi Wiktor Morgulec oraz zaproszeni Goście Specjalni.

NA KURS SKŁADA SIĘ 5 MODUŁÓW WEEKENDOWYCH I JEDEN WYJAZD 5-DNIOWY. 

PROGRAM KURSU
1. KOREKTA
2. SEKWENCJONOWANIE
3. SZTUKA WIDZENIA – CZYTANIA CIAŁA
4. METODYKA UCZENIA TRUDNYCH POZYCJI
5. BEZPIECZEŃSTWO PRAKTYKI
6. JOGA CISZY – droga intuicji – 5 dniowe odosobnienie

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU TYLKO W WYBRANYCH MODUŁACH.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich 5 zjazdach weekendowych otrzymają Dyplom Ukończenia Nauczycielskiego Kursu Rozwijającego Jogi wydany przez INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE

Program kursu

1. KOREKTA  14-15 stycznia 2023
– praktyczne zastosowanie 4 rodzajów korekty
– dobór korekty w zależności od sytuacji i ucznia
– praktyczne zastosowanie i ocena różnych rodzajów korekt w podgrupach

2. SEKWENCJONOWANIE  11-12 luty 2023 
– budowanie sekwencji tematycznych
– dostosowywanie sekwencji do poziomu grupy
– sekwencjonowanie anatomiczne
– sekwencjonowanie intuicyjne

3. SZTUKA WIDZENIA – CZYTANIA CIAŁA i POTRZEB UCZNIA  11-12 marca 2023 
– określanie źródeł braku równowagi w ciele,
– określanie potencjału na podstawie konstytucji, doszy
– analiza postawy ciała, typowe wady postawy
– sztuka obserwacji, rozwijanie zdolności widzenia peryferyjnego
– różne rodzaje komunikacji z uczniem w zależności od doszy i potrzeb

4. METODYKA UCZENIA TRUDNYCH POZYCJI 15-16 kwietnia 2023 
– rozwijanie zdolności czytania, widzenia, rozumienia asan
– realizacja celu pozycji przy zastosowaniu punktów kluczowych
– metoda drobnych kroków, dochodzenie do pełnej pozycji

5. BEZPIECZEŃSTWO PRAKTYKI 6-7 maja 2023
– praktyczne omówienie najbardziej kontuzjogennych asan
– sposoby eliminacji ryzyka
– równowaga pomiędzy pasywnym i aktywnym aspektem praktyki
– dobór komplementarnych energetycznie asan w przypadku przeciwwskazań

6. JOGA CISZY – wyjazd 5 – dniowy w formule ciszy.  25-29 października 2023 
– absolutnie unikalny program wyjazdu
– rozwijanie praktyki intuicyjnej
– komunikacji niewerbalnej
– rozwijanie korekty poprzez dotyk i gest
– pozawerbalne czytanie potrzeb  i możliwości grupy

KURS ROZWIJAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JOGI

WARUNKI UCZESTNICTWA
W warsztatach mogą uczestniczyć dyplomowani nauczyciele jogi z certyfikatem: IIYI ( International Integral Yoga Institute), IIYA ( International Iyengar Yoga Association ), SJIP ( Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce)  RYT, RYS i inne. 

CENA WARSZTATÓW
Każdy moduł weekendowy – 600 zł – można brać udział w pojedynczych modułach
Koszty wyjazdu 5 – dniowego – 1950 zł (5 noclegów, wyżywienie, zajęcia )

UWAGA! Przy opłaceniu z góry 5-ciu modułów weekendowych i wyjazdu 5- dniowego koszt wynosi 4550  zamiast 4950 (oszczędzasz  400 zł)

GDZIE?
Zajęcia odbywac się będą w szkole Joga Żoliborz  w Warszawie, przy ul. Rydygiera 19,lokal U13, klatka D