Kurs Nauczycielski Jogi – Międzynarodowy Certyfikat IIYI 300

Przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej praktyce własnej, co zostanie zweryfikowane podczas egzaminu kompetencyjnego.

Nauczyciel Jogi z Certyfikatem IIYI potrafi nauczyć prawidłowego wykonywania 50 pozycji jogi.

Podczas kursu zdobywa też podstawową wiedzę z zakresu holistycznej profilaktyki zdrowotnej z zakresu: Ajurwedy, Kinezjologii, Psychobiologii, Anatomii.

Podczas kursu poznaje różne rodzaje jogi: Kręgosłupa, Iyengar, Vinyasa, Dynamiczna, Funkcjonalna, Yin, Aerial, Acro oraz jogę dla dzieci.

Aby dostać się na kurs należy zdać egzamin wstępny.

Do egzaminu przygotowuje specjalny kurs przygotowawczy on-line – 10h

Kurs trwa 10 miesięcy.

Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki.

Sztuka nauczania 50 pozycji jogi.

250 godzin praktyki obejmuje zajęcia z metodyki nauczania.

50 godzin teorii obejmuje zajęcia z anatomii, kinezjologii, filozofii, ajurwedy, psychobiologii.

  1. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO
    – KURS ON-LINE 25h ( dla uczestników Kursu Nauczyciela Jogi IIYI -GRATIS)
  2. EGZAMIN KOMPETENCYJNY – 50 pozycji
  3. ZJAZDY WEEKENDOWE (x 9 weekendów w Warszawie – szkoła Joga Żoliborz)
  4. ZGRUPOWANIA WYJAZDY 2 x 7 dni ( 14 dni Hotel ***Orle Wyspa Sobieszewska – Gdańsk)

EGZAMIN KOMPETENCYJNY

7 i 14 września 2024 r. w szkole Joga Żoliborz w Warszawie odbędzie się 3-godzinny egzamin kompetencyjny przeznaczony dla osób chcących wziąć udział w kursie nauczycielskim. Każdy może przystąpić do egzaminu kompetencyjnego przed Kursem Nauczycielskim Jogi Integralnej. Egzamin będzie weryfikował poziom praktyki adeptów. Nie będzie żadnych pytań teoretycznych. 3 godziny i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.

Jesteś zainteresowana/y kursem:

KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:

LISTA ASAN (pdf do pobrania)

Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Wpłata jednorazowa


13 800zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, całość płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego

Wpłata w II ratach


15 200zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 8200 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 7000 zł płatna w ciągu 60 dni od egzaminu

Wpłata w III ratach


16 800zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 8800 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4000 zł płatna w ciągu 50 dni od egzaminu, III rata 4000 zł płatna w ciągu 90 dni od egzaminu

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Czy kurs będzie zakończony egzaminem? Jak będzie wyglądało zaliczenie poszczególnych przedmiotów?

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Co się stanie, gdy z ważnych przyczyn będę musiał/ła opuścić zjazd?

W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.

Czy certyfikat ukończenia Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej wydany przez IIYI (International Integral Yoga Institute) uprawnia do uczenia jogi w Polsce i za granicą?

Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )

Kto tworzy IIYI ( International Integral Yoga Institute ) ?

Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.

Co się stanie jeśli mój poziom praktyki asan będzie odbiegał od poziomu innych uczestników kursu?

Egzamin kompetencyjny służy określeniu poziomu adeptów, tak aby skierować każdą osobę na adekwatny poziom kursu. Osoby o zaawansowanej praktyce własnej i rozumieniu podstaw praktyki asan – kurs 1 roczny. Osoby, których praktyka własna wymaga doszlifowania – kurs 2 letni. Osoby, których praktyka własna jest niewystarczająca – przygotowanie do kolejnego egzaminu kompetencyjnego za rok.

Na czym polega stypendium joga-joga.pl, kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej. Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.

Na czym dokładnie polega perspektywa zatrudnienia w joga-joga.pl?

Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie

Czym różni się KNJI (Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej) od innych kursów nauczycielskich?

Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

Czy zadatek wpisowy jest zwracany?

Zadatek wpisowy pokrywa koszt kursu przygotowawczego on-line. Nie jest zwracany, upoważnia do nieograniczonej ilości podejść do egzaminu wstępnego.