STYPENDIUM JOGA-JOGA.PL

Jeśli zastanawiasz się nad uczestnictwem w kursie, ale wahasz się ze względu na trudną sytuację finansową – napisz do nas WNIOSEK O STYPENDIUM. Spośród każdej dziesiątki uczestników kursu na koniec kursu wybierzemy 1 osobę, która wyróżniała się zaangażowaniem, frekwencją i przygotowaniem do zajęć.Otrzyma ona zwrot 50% kosztów kursu.

Przy 10 i więcej do 19 uczestników, którzy ukończą kurs będzie to 1 osoba

Przy 20 i więcej do 29 uczestnikach którzy ukończą kurs będą to 2 osoby

Przy 30 uczestnikach, którzy ukończą kurs będą to 3 osoby

Warunkiem wzięcia udziału w programie STYPENDIUM JOGA-JOGA.PL jest wcześniejsze ( przed przystąpieniem do kursu ) wysłanie do nas wniosku o stypendium.

STYPENDYSTKI

I Edycja 2018/2019

Monika Ziółek

Przyznane stypendium 4000 zł


Luiza Wrochna

Przyznane stypendium 4500 zł


Agata Głuch

Przyznane stypendium 4000 zł

II Edycja 2019/2020

Anna Jakóbczyk

Przyznane stypendium 4750 zł

„To był dla mnie niesamowity rok, z dużą ilością wyzwań i ogromem pozytywnej energii, która napędzała mnie przez wszystkie miesiące trwania kursu. Do tej pory joga była dla mnie jedynie gimnastyką, natomiast zajęcia na Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej otworzyły mi oczy na duchowy aspekt jogi, za co jestem niezwykle wdzięczna. Chciałabym wyrazić również wdzięczność za otrzymane stypendium, które jest dla mnie ogromną niespodzianką. Dziękuje za niezwykle efektywny i cudowny czas”.


Joanna Bednarczyk

Przyznane stypendium 4950 zł

„Otrzymane stypendium joga-joga.pl International Integral Yoga Instytute jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Uważam, że wszyscy uczestnicy tak samo na nie zasługiwali- każdy z nas włożył ogrom pracy i walczył o lepsze jutro. Joga to dla mnie styl życia, jest obecna ze mną wszędzie i wierzę że zawsze tak będzie”. 


Katarzyna Dwulit

Przyznane stypendium 4950 zł

„Sama w to jeszcze nie wierzę- otrzymałam stypendium Joga-Joga.pl i International Integral Yoga Instytute. Jestem szczęśliwa, że zdecydowałam się przyjść na jogę i podążam tą drogą. Jestm ogromnie wdzięczna swoim nauczycielom”.

Obejrzyj film z wypowiedzią Uczestniczek KN2

 

III edycja 2020 – 2021

Marta Saternus

Przyznane stypendium 4750 zł

Katarzyna Czekała

Przyznane stypendium 4950 zł

Katarzyna Zegadło

Przyznane stypendium 4950 zł

IV edycja 2021 – 2022

Paulina Naumczyk

Przyznane stypendium 4200 zł

Paweł Wawrzyniak

Przyznane stypendium 4200 zł

Obejrzyj film z wypowiedzią Uczestników KN4:

V edycja 2021 – 2022

Małgorzata Domke

Przyznane stypendium 4200 zł

Obejrzyj film z wypowiedzią Uczestniczki KN5

VI edycja 2021 – 2022

Klaudia Ostrowska

Przyznane stypendium 5200 zł

Obejrzyj film z wypowiedzią Uczestniczki KN6

PRACA

Po ukończeniu kursu, wyróżniającym się absolwentom oferujemy zatrudnienie:
– podczas wyjazdów z jogą organizowanych przez Joga-Joga.pl (w Polsce i zagranicą przez cały rok)
– w szkole stacjonarnej Joga Żoliborz w Warszawie.
– w joga-joga.tv, zajęcia jogi on-line

Pytania i Odpowiedzi

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.
Podczas egzaminu kompetencyjnego będą oceniane predyspozycje kandydatów i zostaną zaproponowane konkretne opcje kursu- 1 –roczny dla osób bardziej zaawansowanych i 2 – letni dla osób wymagających dłuższej praktyki. W uzasadnionych przypadkach zaproponujemy także 1- roczne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach. W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.
Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )
Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.
Egzamin kompetencyjny służy określeniu poziomu adeptów, tak aby skierować każdą osobę na adekwatny poziom kursu. Osoby o zaawansowanej praktyce własnej i rozumieniu podstaw praktyki asan – kurs 1 roczny. Osoby, których praktyka własna wymaga doszlifowania – kurs 2 letni. Osoby, których praktyka własna jest niewystarczająca – przygotowanie do kolejnego egzaminu kompetencyjnego za rok.
Kurs 1-roczny jest przeznaczony dla osób o bardzo dobrej praktyce własnej, które znają pozycje jogi i potrafią je samodzielnie i poprawnie wykonywać, oraz rozumieją pracę i energetykę pozycji. Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.
Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej. Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania. Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2-letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.
Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.inn: – prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 13 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą. – prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv – prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie
Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

Zadatek wpisowy pokrywa koszt kursu przygotowawczego on-line. Nie jest zwracany, upoważnia do nieograniczonej ilości podejść do egzaminu wstępnego.

Osoba przystępująca do egzaminu powinna znać podstawowe pozycje jogi. Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych. Lista pozycji:  LISTA ASAN (pdf do pobrania)